Alzheimer hastalığından sonra en çok rastlanan Demans türü Lewy cisimli Demans’tır.
Lewy Cisimciği denilen protein birikintilerinin beynin motor faaliyetlerni oluşturan düşünme, hafıza ve hareketle ilgili hücrelerine yerleşmesiyle gelişir.

Lewy Cisimli Demans zihinsel yeteneklerde ileri seviyede azalmaya neden olur. Lewy vücut demansı olan kişiler, Parkinson hastalarına benzer şekilde, kas kasılmaları, yavaş hareketler ve titreme gibi semptomların yanı sıra uyku bozuklukları, halüsinasyonlar ve dikkat kaybı sorunları yaşarlar.
Lewy Cisimli Demansın Başlıca Semptoları ve Belirtileri şunlardır;
1. Halüsinasyonlar: Hastalaığın ilk gelişen semptomlarındandır. Ses, koku ve dokunmayla ilgili halüsinasyonlar gelişebilir ve bunlar süreklilik gösterir.
2. Hareket Bozuklukları: Yavaş hareketler, kas kasılmaları, titreme ve yürüyüş ile ilgili sorunlar yaşanabilir.
3. Vücut Fonksiyonlarında Bozulmalar: Kan basıncı ve nabızda bozulmalar; terleme, sindirim sorunları görülür. Baş dönmesi, kabızlık ve bağırsak sorunlarına sıklıkla rastlanır.
4. Bilişsel Sorunlar: Alzheimer hastalığına benzer sorunlar görülebilir. Dikkat seviyesi düşer. Görsel ve mekansal sorunlar görülür.
5. Uyku Güçlüğü
6. Dikkat Sorunları
7. Depresyon
8. Apati gelişir
Nedenler
Lewy Cisimli Demas’ın karakteristik özelliği anormal protein birikimidir. Bu protein ayrıca Parkinson ile de iilişkilidir. Beyninde Lewy Cisimciği olan kişilerde Alzheimer hastalığına bağlı plaklar ve kavisler görülür.
Özellikle altmış yaşını aşan ailesinde Parkinson veya Lewy Cisimli Demans geçmişi olan erkeklerde daha yüksek risk gurubunu oluşturmaktadır. Ayrıca Depresyon da önemli risk faktörlerinden biridir.
Komplikasyonlar
Lewy Cisimli Demans hızlı ilerleme eğilimindedir. Ağır Demans, agresif davranışlar, depresyon yanında yaralanmalı düşmeler, titreme gibi Parkinson semptomlarının kötüleşmesi.
Ancak bir huzurevi çatısı altında olabilecek güvenlik, bakım ve özene en çok ihtiyaç duyan kişilerdir. Konu hakkında özel eğitim almayan bakıcıların müdahaleleri kişiyi daha sorunlu hale getirebilir.
Alzheimer, Parkinson, Demans gibi rahasızlıkları olan bireylerin evde aldığı bakım hizmeti kişinin, ailesi veya yakın çevresi’nden daha çok kendisine rahatsızlık vermektedir.