III. Uygulamalı Geriatri Hemşireliği Kursu

Kurs Alanı 1.Gün: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dragos Hastanesi, İstanbul

Uygulama Alanı 2.Gün: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dragos Hastanesi, Palyatif Bakım servisi,  ve Adora Huzurevleri  (Alzheimer Vakfı) Dragos İstanbul

 

KURULLAR

DÜZENLEME KURULU
(isim ve Unvan Sırasına Göre Düzenlenmiştir)

Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK

Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü

Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez

Doç. Dr. Pınar Soysal

Doç. Dr. Sedat Ziyade

Hem. Naile Çelik

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Pınar Soysal

 III. UYGULAMALI GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ KURSU BİLİMSEL PROGRAMI