A-DORA Huzurevi, kişi merkezli bakış açısıyla hareket eder. Sakinlerinin güvenlik, beslenme, kişisel bakım gibi ihtiyaçlarının yanında, her bireyin değişen tercihlerine, yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş ve uyarlanmış bir bakım uygulanır.

Sakinlerimizin, yaşam kalitesi, fonksiyonel durumları, sosyal işlevsellikleri en üst seviyede tutulmaya çalışılır.

Bunu sağlamak için, Alzheimer, Demans gibi hastaların ihtiyaçlarını karşılayan bir huzurevi’nde olması gereken en uygun bina koşulları sağlanır. Bakımevi bünyesinde çalışan personel kendi alanında uzman ve tecrübeli bireylerden oluşur. Verilen hizmetin kesintisiz ve üst seviyede kalmasını sağlamak için kurum içi eğitim faaliyetleri düzenli olarak tekrarlanır. Eksiklikler giderilir.

Sonuçta ortaya çıkan, bilimsel tabana oturmuş, insanı ve insani değerleri en üstte tutan bir huzurevidir. A-DORA bakımevlerinin kalitesi, kurumun her hizmetinde kendini hissettiren bir ışıltıdır.