Huzurevi-8

HUZUREVİ’nin FELSEFESİ
Huzurevi sakinlere nasıl yaklaşıyor?
Faaliyetlerde ve sakinlerle olan ilişkilerde
sürdürülebilir, içeten bir yaklaşım var mı?