Huzurevi-4

YÖNETİCİLER
Tesisin yöneticileri erişilebilir olmalıdır.
Sorulan soruları yanıtlamaktan çekinmeyen
yöneticinin olduğu huzurevi doğru bir yerdir.