AYNUR GÖKKAYA / A-DORA MALTEPE DRAGOS YÖNETİCİ

Özgeçmiş

1997 İstanbul Ünv.Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi Mezunudur.
97 yılında Acıbadem Huzurevleri’nde sorumlu hemşire olarak göreve başlamış, aynı yıl işletmeciliğini Acıbadem Huzurevlerinin yürüttüğü KASEV Vakfı Öğretmen Huzurevinin ilk sorumlu müdürlüğüne atanmış, 5 yıl bu görevi yürütmüştür.
Daha sonra gene Acıbadem Huzurevleri ve Alzheimer Vakfı Huzurevinin Tıbbi koordinatörlüğünü yürütmüş ve 2010 yılına kadar son 5 yıl Acıbadem Huzurevlerinin Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.
Marmara Üniversitesinden Hastane Yöneticiliği Sertifika Programını tamamlamıştır. Sektörde çalıştığı 21 yıl boyunca pek çok Geriatri kongresine katılmış, Geriatri Hemşireliği sertifikaları almıştır. Tıbbi koordinatörlüğü sırasında AB Projesi kapsamında Yaşlı Bakıcılığı Sertifika Programında Eğitici Eğitimi kapsamında Almanya’da 15 gün boyunca çeşitli huzurevleri, bakımevleri ziyaret edilmiş ve mesleki bilgi ve beceri arttırma eğitimlerine katılmıştır. Gerçekleşen proje kapsamında teorik ve uygulamada eğitici görevi üstlenmiştir.
4 Yıl boyunca Alzheimer Derneği’nin düzenlediği Hasta Yakını Bilgilendirme toplantılarında bakım ile ilgili sunum yapmıştır. Yine Alzheimer Derneği ve Şişli Belediyesi adına gerçekleştirilen Yaşlı Bakıcılığı Kursunun düzenlenmesini organize etmiş ve eğitici görev üstlenmiştir. Yine Alzheimer Derneği adına Alzheimer Hasta Yakını Bakım Kursu organize etmiş ve hasta yakınlarına teorik ve uygulamalı olarak ‘immobil hastanın hemşirelik bakımı’ konusunu aktarmıştır.
2016-2017 yıllarında Lefke Avrupa Üniversitesi Yaşlı Hizmetleri Yüksek Okulu ve Hemşirelik Lisans Bölümü Öğretim Görevlisi olarak derslere katılmıştır.

AYŞE FİDAN / A-DORA ATAŞEHİR YÖNETİCİ

Özgeçmiş

Kızılay Özel Hemşirelik Koleji ve A.Ü. Hemşirelik Lisans mezunudur.
26 yıl Trakya Ünv. Hastanesinde çeşitli cerrahi kliniklerde aktif olarak çalışmış ve klinik sorumlu hemşireliği görevlerini yürütmüştür.
Mesleki bilgi ve becerisini artırmaya yönelik çok çeşitli seminer ve eğitim programlarına dahil olmuş, aynı zamanda eğitici rolü de üstlenmiştir.
İstanbul’da yer alan tüm özel huzurevlerinin bakım elemanlarına yönelik Alzheimer Vakfı ile hazırlanan eğitim programının hazırlanması ve sunulmasında aktif rol almıştır.
Hasta bakımı, hemşirelik takibi ve bakımı konusunda uzun yıllara dayanan mesleki bilgi ve beceriye sahiptir.

Dr. Öğr. Üyesi GAYE ÖZ ESMERAY / ORTAK

Özgeçmiş

2000-2004 yıları arasında Hacettepe Üniversitesi ile afiliye çalışan Bülent Ecevit üniversitesinde Hemşirelik fakültesini tamamladı.

Mezun olduktan hemen sonra önce Londra’da, Bromley College’de mesleki dil eğitimi, ardından Health and Social Care konusunda eğitim aldı (2004-2007). Londra’da bulunduğu süre içinde üç farklı Nursing Home’da Geriatri hemşireliği yaptı.

2008-2010 yılları arasında Beykent Üniversitesinde Hastane ve Sağlık kurumları yöneticiliği Master programını tamamladı. İlk özel kurum tecrübesi olan Özel Acıbadem Huzurevleri’nde sorumlu müdür olarak çalıştı.
Ardından, A-dora Bakım Evleri Bostancı Şubesinin direktörlüğünü ve hemşirelik hizmetleri koordinatörlüğünü üstlendi. Türkiye’de uygulamada olmayan ancak yaşlı bakımında önemli olan Subkutan Hidrasyon uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Almanya ve İngiltere’de çalışmalar yaptı ve sertifika aldı. Dönüşünde Türkiye’de bir ilk olan ‘subkutan hidrasyon’ uygulamasını Doktora konusu olarak seçti (2013-2017 Haliç Üniversitesi)

Aktif olarak Geriatrik bakım hemşireliği ve yöneticiliği yapmakta olan Gaye Öz Esmeray, Türkiye’de gelişmemiş olan Yaşlı bakım konusunda öncülük eden birçok Geriatri kongresine katıldı ve sertifikalar aldı. Lefke Avrupa Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etti. Aynı zaman da, pek çok üniversite de yaşlı bakımı konusunda eğitimler vermekte ve konuşmalar yapmaktadır.

Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu hemşirelik esasları anabilim dalında öğretim üyesi olarak ülkemize katkı sağlamaktadır.

MESUT GÖKKAYA / A-DORA – FİNANS DANIŞMANI

Özgeçmiş

1993 A.İ.B.Ü.İşletme Fakültesi mezunu olup
14 yıldır aktif olarak finans sektörü içinde yer almaktadır.
A-DORA Huzurevleri’nin finans danışmanlığını yürütmektedir.

FEHMİ ESMERAY / HUKUK DANIŞMANI

Özgeçmiş

1998 İ.Ü.Hukuk Fakültesi mezunu olup, 2006 yılında London Metropolitan Unv. İnternational Commercial Law (uluslararası ticaret hukuku) master programını tamamlamıştır.
A-DORA Huzurevlerinin hukuk danışmanlığını yürütmektedir.
Vasi tayini ile ilgili sorularınız için kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

RUHİCEM YALABIK / MÜZİK TERAPİSTİ

Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi’nde 2013 yılı Müzik Öğretmenliği eğitimini tamamlamıştır.
2012-2014 yılları arasında Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri Eğitim programında 90 saat teori 80 saat deneyim grubu/atölye çalışması, 30 saat staj, 30 saat süpervizyon eğitimini başarıyla tamamlamıştır.
2015’te Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluk Tanısı Almış Kişilerle Müzik Terapi Araştırma Projesi’ni İÜ İTF Psikiyatri AD Sanat Psikoterapileri ve Rehabilitasyon Programı kapsamında Doç. Dr. Nurhan Eren süpervizörlüğünde yürütmektedir.

  • Alzheimer Derneği’nde (Şişli) müzikle rehabilitetif çalışmalar yapmıştır (2013-2017).
  • Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı “Müzik Terapi Uygulayıcısı” sertifikasına sahiptir (2018).
  • Eğitimini Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji YL (Tez Aşaması) Programında sürdürmektedir.

Ayrıca Eğitim ve Seminerler;

Narsisizmin Kuramsal Altyapısı, İçerdiği Psikopatolojiler ve Özgül Psikopatolojisi, Narsisistik Kişilik Bozukluğu’nun (NKB) Kliniği ve Psikanalitik Tedavisi seminerleri, Klinik Psikolog Psikoterapist Hakan Kızıltan, Çatı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (2014),

VIII. 4Arts Uluslararası Sanat Terapileri Öğrencileri Buluşması, Kadir Has Üniversitesi (2013),

Sağlıkta Sanat Sunum ve Çalışma Grubu, Lesley College Dışavurumcu Sanat Terapileri Bölümü, Müzik Terapi Programı Öğretim Görevlisi Dr.Mitchell Kossak, PHD, LMCH, REAT, Fransız Lape Hastanesi (2014),

Demans Tedavisinde Geleneksel Dans ve Müziklerin Terapötik Kullanımı Fransız Lape Hastanesi, Dr. Richard Coaten (2014),

“Travma, Sosyal Dönüşüm ve Sanat Psikoterapileri” Bilgi Üniversitesi, Sanat Psikoterapileri Derneği (2014) Seminer ve Eğitimi.

İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalının II. III. ve IV. Gümüşlük Akademisi Sanat Psikoterapisi Eğitim ve Atölye Çalışmaları-Yaz Okulunda Ritm Atölyesi (2013), Müzik Atölyesi (2014) Müzik-Hareket Atölyesi (2016) yürütücülüğü yapmıştır.

2014’te Rebecca Walters liderliğinde yürütülen Çocuk Çalışmalarında Eylem Metotları başlığıyla Oyun Terapileri Derneği ve İstanbul Psikodrama Derneği’nin aracı olduğu “Psikodrama, Sosyodrama, Spontanite Tiyatrosu” konulu 18 saatlik eğitim çalışmasına katılım gerçekleştirir.

Yaratıcı Drama Liderliği, 144 saatlik 1. 2. ve 3. kur eğitimini başarıyla tamamlamıştır. SİZ DRAMA (2016).

Psikodinamik Yaklaşımla Müzik Terapi, Psikiyatri Alanında Müzik Terapi, Müzik Terapide Farklı Reseptif Yaklaşımlar: Vibroakustik Terapi ve İmgelem Atölyeleri İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, 2016. 27-28-29 Nisan 2016 Tarihlerinde Sanat Psikoterapileri Derneği ve İÜ İTF Psikiyatri

Kliniği Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Katılımlı Müzik Terapi Sempozyumu

kapsamında MT Doç. Dr. Esa Ala-Ruona tarafından yürütülen eğitime katılmıştır.

WhatsApp