Kesin olarak Demans tanısı koyabilecek bir test yoktur. Dikkatli tıbbi öykü, fiziki muayaneler, laboratuvar testleri, tespit edilen, zihinsel ve karakteristik değişikliklere dayanarak Alzheimer veya Demans teşhisi koyulur. Demans yüksek bir kesinlikle tanısı koyulabilirken, demans’ın tipini belirlemek daha zor olabbilir. Hatta bazı durumlarda demans tanısı koyulup tipi belirtilmeyebilir.
Demans Tedavisi ve Bakımı
Demans’ın tedavisi nedenine bağlıdır. Alzheimer dahil olmak üzere, demans rahasızlıklarının çoğunda, rahatsızlığın sürecini yavaşlatıp durduran bir tedavi yoktur. Sadece bazı türlerde semtptomlar hafifletilebilir.
Demans ve Alzheimer tedavisi için, dünyada yoğun deneysel ve klinik araştırmalar sürdürülmektedir.
Demans Riskini Azaltmak
Yaşa bağlı ve genetik demans türleri için risk faktörü değiştirilemez. Ancak diğer türler için risk faktörleri azaltılabilir. Bu konudaki en aktif araştırmalar şu faktörlerde dikkatli bir yaşamı öneriyor;
1. Kardiyovasküler risk faktörlerini azaltın
2. Fiziksel Egzersizlerinizi düzenli olarak yapmaya devam edin
3. Sağlıklı bir yaşam için her zaman uygun bir diyetiniz olsun