Demans, zihinsel kabiliyetin günlük yaşamı etkileyecek derecede düşüş göstermesi hakkında kullanılan genel bir terimdir. Alzheimer en yaygın demans türüdür. Hafıza kaybı da örnek olarak gösterilebilir.
Demans, bir hastalık değildir. Kişinin günlük faaliyetlerini yerine getirme becerisini azaltan, zihinsel becerilerini azaltan semptom grubudur. Alzheimer, bu tür vakaların %60 ila %80’inin oluşturur. Vasküler Demans ikinci en çok görülen tipidir. Ancak tiroid problemlerinden, vitamin eksikliği gibi geri dönüşlü olanlara kadar demans’a sebep olacak birçok başka durum vardır.
Demans sıkılıkla yaşlılığa bağlı olarak görülür. Bu durum ciddi zihinsel gerilemenin yaşlanmanın normal bir parçası olduğu yönündeki yaygın fakat yanlış inanışı yansıtır.

Bellek Kaybı ve Bunama Belirtileri
Demans semptomları büyük ölçüde değişebilir. Aşağıdaki zihinsel işlevlerin en az ikisinde bozulma varsa, demans riskinden şüphe edilmelidir.

  • Bellek
  • İletişim ve Dil
  • Odaklanma ve Dikkat Etme Yeteneği
  • Akıl Yürütme ve Algılama
  • Görsel Algı

Demansı olan kişiler fatura ödeme gibi mali konularda, yemek yapma ve planlama veya tanıdığı mahalleden dışarı çıkmakta sorun yaşayabilirler.
Demansı belirleyen semptomlar yavaşça başlar ve giderek kötüleşir. Sevdikleriniz veya siz hafıza sorunları, zihinsel beceride sorunlar yaşıyorsanız, bu durumun nedenini öğrenmek için bir doktora görünmelisiniz. Sonuçlarınız demans olduğunuzu gösterse bile erken tanı ile sürecin yavaşlaması, tedavilerden maksimum fayda sağlanması ve geleceği planlama için zaman kazanma şansınız olacaktır.

Demans Nedenleri
Demans, beyin hücrelerine zarar verir. Bu hasar, beyin hücrelerinin birbiriyle iletişim kurmasını engeller. Beyin hücrelerinin notmal olarak iletişim kuramadığı durumda düşünme, davranış ve duygularda değişimler olacaktır.
Beynin her biri farklı işlevlerden sorumlu olan birçok bölgesi vardır. Belli bir bölgedeki hücreler hasar gördüğünde o bölgenin sorumlu olduğu işlevler de doğal olarak bozulacaktır.
Demans’a neden olan pek çok değişiklik kalıcı ve zamanla kötüleşme eğilimindeyken, depresyon, ilaç yan etkileri, aşırı alkol kullanımı, tiroid problemleri, vitamin eksikliğine bağlı bozulmalar tedavi edildiğinde düzelebilirler.