Alzheimer yavaş ilerleme eğilimindedir. Birkaç yıl içinde giderek kötüleşir.
Son aşamada Alzheimer beynin çoğu bölgesini etkileyerek hafıza, düşünme, yargılama, konuşma, problem çözme, kişilik ve hareket gibi kabiliyetlerde bozulmaya sebep olur.
Alzheimer hastalığı beş aşamada ele alınır;
1. Preklinik Alzheimer
2. Alzheimer’e bağlı hafif bilişsel bozukluk
3. Alzheimer’e bağlı hafif demans
4. Alzheimer’e bağlı orta derece demans
5. Alzheimer’e bağlı ağır demans
Demans, entellektüel ve sosyal yetenekleri günlük hayatı ciddi şekilde etkileyebilecek bir gurup semptomu tanımlamak için kullanılan isimdir.

Alzheimer’in yukarıda belirtilen beş aşamasını ele alacak olursak
1. Preklinik Alzheimer
Alzheimer’in muhtemelen on yıllarca sürebilen ancak araştırmayla saptanabilecek aşamasıdır.
Bu dönemde ne hasta ne de etrafı oluşmakta olan rahatsızlığı farketmez.
Alzheimer hastalığına yönelik bir tedavi ortaya çıkmadığı için ilerde bu erken aşamada teşhis çok daha önemli hale gelecektir.
2. Alzheimer’e bağlı hafif bilişsel bozukluk
Hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerin hafıza ve düşünme yeteneğinde küçük değişmeler olur.
Ortaya çıkan değişiklikler henüz iş hayatını veya ilişkilerini etkileyecek boyutta değildir. İnsanları, yapılan konuşmaları, son dönem olaylarını veya randevularını hatırlamakta güçlük çekebilirler. İşlerini düzene koymak konusunda sıkıntı yaşayabilirler.
Hafif bilişsel bozukluğu olan herkes Alzheimer hastası değildir. Bu aşamada doktorla görüşüp doğru teşhisin konulması sağlanmalı ve bozulmanın kaynağında Alzheimer olup olmadığı belirlenmelidir.
3. Alzheimer’e bağlı hafif demans
Kişinin günlük yaşantısını etkileyen hafıza kaybı, düşünce yapısında ortaya çıkan değişmeler ve bunun gibi sorunların aile tarafından da farkedilebildiği dönemdir.
Hafif demans aşamasında
– Son dönem olaylara ilişkin hafıza kaybı
– Problem çözme zorluğu
– Karmaşık işleri yerine getirme konusunda yaşanan sorunlar
– Kişilik değişiklikleri
– Düşünceleri toparlama ve ifade etmekte zorluklar
– Eşyaların kaybolması veya yanlış yerlerde olması
gibi sorunlar yaşanır.
4. Alzheimer’e bağlı orta derece demans
Daha yoğun kafa kafa karışıklığı ve unutkanlığın yaşandığı evredir. Kişi öz bakım ve günlük aktiviteler konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyar hale gelir.
Orta derece demans aşamasındaki hasta;
– Gittikçe daha kötü kararlar vemeye başlar
– Derinleşen bir kafa karışıklığı içindedir
– Hafıza kaybı oldukça ilerlemiştir
– Günlük aktivitelerinde desteğe ihtiyaç duyar
– Kişilik ve davranışları önemli ölçüde değişir
5. Alzheimer’e bağlı ağır demans
Alzheimer’in ilerleyen aşamalarında, zihinsel işlevler bozulmaya devam eder, hastalığın hareket kabiliyeti ve fiziksel yetenekleri çok etkilediği bir aşamaya geçilir.
– Birey tutarlı iletişim kurma yeteneğini kaybeder
– Kişisel bakımı tamamen yardıma muhtaç haldedir
– Fiziksel yetenekler çok azalmıştır
Kişiden kişiye ilerleme hızı ve semptomları farklılık gösterebilen Alzheimer’e bağlı demans gelişen dünyada her geçen gün artan oranda görülmektedir.