İlerleyen yaşlardaki pek çok insan Alzheimer hastalığından muzdariptir. Alzheimer ortalama 3 ile 20 yıl arasında sürebilecek kronik bir hastalıktır.
Alzheimer hastalığı ilerledikçe, hastanın ihtiyaçları ve tedavisi de zorlaşmaktadır. Evde bakım giderek daha imkansız bir alternatif haline gelir. Bununla birlikte Alzheimer hastalarına 24 saat boyunca yoğun, profesyonel bakım hizmeti veren huzurevlerinin yerine geçecek başka bir alternatif bulmak ise çok zordur. Özellikle Alzheimer hastalarının yaşadıkları psikolojik ve davranışsal semptomlar göz önüne alındığında ve bakımevlerinin sunduğu denetleme ve bakım hizmeti düşünüldüğünde huzurevleri en güçlü alternatiftir.

Alzheimer veya benzeri Demans hastaları düşme, deliryum gibi riskleri giderek artan oranda yaşarlar. Bu riskleri bertaraf etmek, hastalığın ciddiyeti arttıkça daha karmaşık hale gelir.
A-DORA Huzurevi en uygun Demans bakımı için, insan merkezli bir bakış açısı benimsemekte ve sakinlerin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmaya odaklanmaktadır. İnsan merkezli bakım, her bireyin değişen tercihlerine, yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş ve uyarlanmış bakımı ifade eder.
Yaşam kalitesi kavramı ise, fonksiyonel durum, sosyal işlevsellik, rahatlık, güvenlik, kişisel alan, kurumsal alan, fiziksel sağlık alanlarını içeren karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur.
Alzheimer ve diğer Demans türleri olan insanlar için Huzurevi’nde optimum yaşam kalitesinin yakalanması, bazı bileşenlerin doğru şekilde düzenlenmesiyle olur.
Uygun Personel Bulundurma: Yeterli sayı ve kalitede, iş için gerekli eğitimi almış personel bulundurma, personel eğitimi ve personel ilişkilerinin kalitesi huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler.
Bakım Planlaması ve Doğru Kararlar: Doğru bir bakım planlaması, kurumu, kurum personelini ve aileyi içermelidir. Ayrıca sadece Alzheimer’lı bireyin eksiklerine değil, bireyin hastalığa rağmen geriye kalan yeteneklerinin devamlılığına da odaklanmalıdır.
Belirtilerin Takibi ve Yönetimi: Saldırganlık, depresyon, deliryum gibi semptomların yanı sıra diğer psikolojik semptomların tedavisinde başvurulan ilk önlem farmakolojik olmamalıdır.
Yeni Ortama Uyum: Alzheimer hastaları tanıdık ortamlarda bile yollarını bulmakta zorlanmakta, hastalık ilerledikçe anlamlı aktivite veya sosyal etkileşim geliştirme yetisini kaybetmektedir. Bakım evi bu sorunun en az yaşanacağı şekilde organize edilmelidir.
Yenilikleri İzleme ve Uygulama: Huzurevi, Alzhemier, Demans gibi rahatsızlıklar hakkında ortaya çıkan değişiklikleri, bakım evleri hakkında yenilikleri sürekli takip etmelidir. Yeni uygulamalar tatbik edilecekse hasta yakınları bilgilendirilmelidir.