A-DORA Bakımevi

A-DORA huzurevi kişi merkezli, sakinlerinin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir bakım uygular.

Huzurevi sakinlerinin önemli bir kısmında demans veya Alzheimer gibi bilişsel sorunlar bulunur. Alzheimer yirmi yılı geçen sürelerde bakım ihtiyacı olabilen nörolojik bir hastalıktır. Bu süreçte birey bilişsel gerilemenin de içinde olduğu üç belirgin aşamadan geçer. Basit bazı unutkanlıklarla başlayan gerileme; sözel ve psikomotor yeteneklerin kaybedildiği, tamamen bakıma muhtaç olunan döneme kadar gidebilir.
Alzheimer’ın şiddeti değiştikçe hastanın ihtiyaçları ve tedavisi de değişir. İlerleyen aşamalarda 24 saat yoğun, vasıflı bir bakım ihtiyacını ancak bu amaçla kurulmuş bir huzurevi karşılayabilir. Alzheimer hastalığının davranışsal ve psikiyatrik semptomları düşünüldüğünde, aileler için en doğru ve güvenilir alternatif, Alzheimer için bakım evi hizmeti veren bir huzurevidir.
A-DORA huzurevi kişi merkezli, sakinlerinin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir bakım uygular.
Yaşam kalitesi, işlevsel durum, sosyal işlevsellik, rahatlık, güvenlik, kişisel eylemlilik, duygusal ve fiziksel sağlık alanlarını içeren karmaşık ve çok boyutlu bir kavramdır.
Bu optimum bakım koşullarının sağlanması için
Uygun personel
Sürekli ve kapsamlı denetim
Planlı bakım
Semptomlara uygun bakım yönetimi
Sakinlerin yeteneklerini geliştiren etkinlikler
en önemli mihenk taşlarıdır.
Bu arada sürekli kurum içi eğitim faaliyetleri ile en yüksek kalitede bir kurum kültürü amaçlanmaktadır.
A-DORA bakımevi sakinleri evlerinde sahip oldukları rahatlığa; evlerinde bile ulaşamayacakları profesyonel bir bakımla sahip olurlar.

Bizim profesyonellik anlayışımız, didaktik, kuralların körü körüne uygulandığı bir süreç değildir. Kurallar kişilerin durumlarına ve duygusal yapılarına göre her an yeniden belirlenebilir. Bakım uygulanan bir insandır ve her canlı gibi insani bir bakımı hak eder