AYNUR GÖKKAYA / A-DORA DRAGOS YÖNETİCİ

1997 İstanbul Ünv.Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi Mezunudur.
97 yılında Acıbadem Huzurevleri’nde sorumlu hemşire olarak göreve başlamış, aynı yıl işletmeciliğini Acıbadem Huzurevlerinin yürüttüğü KASEV Vakfı Öğretmen Huzurevinin ilk sorumlu müdürlüğüne atanmış, 5 yıl bu görevi yürütmüştür.
Daha sonra gene Acıbadem Huzurevleri ve Alzheimer Vakfı Huzurevinin Tıbbi koordinatörlüğünü yürütmüş ve 2010 yılına kadar son 5 yıl Acıbadem Huzurevlerinin Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.
Marmara Üniversitesinden Hastane Yöneticiliği Sertifika Programını tamamlamıştır. Sektörde çalıştığı 21 yıl boyunca pek çok Geriatri kongresine katılmış, Geriatri Hemşireliği sertifikaları almıştır. Tıbbi koordinatörlüğü sırasında AB Projesi kapsamında Yaşlı Bakıcılığı Sertifika Programında Eğitici Eğitimi kapsamında Almanya’da 15 gün boyunca çeşitli huzurevleri, bakımevleri ziyaret edilmiş ve mesleki bilgi ve beceri arttırma eğitimlerine katılmıştır. Gerçekleşen proje kapsamında teorik ve uygulamada eğitici görevi üstlenmiştir.
4 Yıl boyunca Alzheimer Derneği’nin düzenlediği Hasta Yakını Bilgilendirme toplantılarında bakım ile ilgili sunum yapmıştır. Yine Alzheimer Derneği ve Şişli Belediyesi adına gerçekleştirilen Yaşlı Bakıcılığı Kursunun düzenlenmesini organize etmiş ve eğitici görev üstlenmiştir. Yine Alzheimer Derneği adına Alzheimer Hasta Yakını Bakım Kursu organize etmiş ve hasta yakınlarına teorik ve uygulamalı olarak ‘immobil hastanın hemşirelik bakımı’ konusunu aktarmıştır.
2016-2017 yıllarında Lefke Avrupa Üniversitesi Yaşlı Hizmetleri Yüksek Okulu ve Hemşirelik Lisans Bölümü Öğretim Görevlisi olarak derslere katılmıştır.

AYŞE FİDAN / A-DORA ATAŞEHİR YÖNETİCİ

Kızılay Özel Hemşirelik Koleji ve A.Ü. Hemşirelik Lisans mezunudur.
26 yıl Trakya Ünv. Hastanesinde çeşitli cerrahi kliniklerde aktif olarak çalışmış ve klinik sorumlu hemşireliği görevlerini yürütmüştür.
Mesleki bilgi ve becerisini artırmaya yönelik çok çeşitli seminer ve eğitim programlarına dahil olmuş, aynı zamanda eğitici rolü de üstlenmiştir.
İstanbul’da yer alan tüm özel huzurevlerinin bakım elemanlarına yönelik Alzheimer Vakfı ile hazırlanan eğitim programının hazırlanması ve sunulmasında aktif rol almıştır.
Hasta bakımı, hemşirelik takibi ve bakımı konusunda uzun yıllara dayanan mesleki bilgi ve beceriye sahiptir.

MESUT GÖKKAYA / A-DORA – FİNANS DANIŞMANI

1993 A.İ.B.Ü.İşletme Fakültesi mezunu olup
14 yıldır aktif olarak finans sektörü içinde yer almaktadır.
A-DORA Huzurevleri’nin finans danışmanlığını yürütmektedir.

FEHMİ ESMERAY / HUKUK DANIŞMANI

1998 İ.Ü.Hukuk Fakültesi mezunu olup, 2006 yılında London Metropolitan Unv. İnternational Commercial Law (uluslararası ticaret hukuku) master programını tamamlamıştır.
A-DORA Huzurevlerinin hukuk danışmanlığını yürütmektedir.
Vasi tayini ile ilgili sorularınız için kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.