A-Dora Bostancı Kurucu/Sorumlu Müdür

2004 Z.K.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu Mezunudur. Mesleki bilgi ve donanımını arttırmak üzere 2004-2007 yılları arasında Londra’da Geriatrik ve Özürlü Bakımı ile ilgili sertifika programlarını tamamlamış(Assurance Nursing and Employment Agency-London Basic Nursing Skills,2006)(Alkint Services Manuel Handling and Elderly Care Basic Nursing Skills), aynı zamanda sağlık kurumları yöneticiliği (London Traning College-Health and Social Care Management London) eğitimi almıştır. Aktif olarak Londra’da bakımevi hemşireliği görevi üstlenmiştir. Burada çalışırken Yaşlı sağlığı ve bakımı ile ilgili sempozyumda katılımcı olarak bulunmuştur. (Kingsdal Nursing Home and Rosehill Nursing Home). 2007-2009 arasında İstanbul Beykent Ünv.Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programını tamamlamış ve aynı zamanda Alman Göz Hastanesinde Hasta İlişkileri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2009 Yılında Acıbadem Huzurevi Maltepe Şubesinin Sorumlu Müdürlüğü görevi üstlenmiş bu görev döneminde Alzheimer Derneği-Şişli Belediyesi adına düzenlene Yaşlı Bakıcılığı kursunda eğitimci rolü üstlenmiştir. Halen Bostancı A-Dora’nın Kurucu ortağı ve Sorumlu Müdürlüğü görevini yürütmektedir.